ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-28 Zarządzenia Wójta w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2017rok 17/18 Obowiązujący
2 2018-03-29 Uchwały Rady w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie XLVIII/259/18 Obowiązujący
3 2018-03-29 Uchwały Rady w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2018 r. XLVIII/265/18 Obowiązujący
4 2018-03-29 Uchwały Rady w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018– 2023 XLVIII/264/18 Obowiązujący
5 2018-03-29 Uchwały Rady w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 r. XLVIII/263/18 Obowiązujący
6 2018-03-29 Uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Srokowo w 2018 roku. XLVIII/262/18 Obowiązujący
7 2018-03-29 Uchwały Rady w sprawie podziału Gminy Srokowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLVIII/261/18 Obowiązujący
8 2018-03-29 Uchwały Rady w sprawie podziału Gminy Srokowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLVIII/260/18 Obowiązujący
9 2018-03-29 Uchwały Rady w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych XLVIII/258/18 Obowiązujący
10 2018-03-27 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 15/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Srokowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu