ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-31 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 12/17 Obowiązujący
2 2017-03-31 Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2017 r. przez organizacje pozarządowe. 11/17 Obowiązujący
3 2017-03-31 Uchwały Rady w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2017– 2022 XXXIII/194/17 Obowiązujący
4 2017-03-31 Uchwały Rady w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2017 r. XXXIII/195/17 Obowiązujący
5 2017-03-31 Uchwały Rady w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance. XXXIII/193/17 Obowiązujący
6 2017-03-31 Uchwały Rady w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance. XXXIII/192/17 Obowiązujący
7 2017-03-31 Uchwały Rady w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2017 r. XXXIII/191/17 Obowiązujący
8 2017-03-31 Uchwały Rady w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie XXXIII/187/17 Obowiązujący
9 2017-03-31 Uchwały Rady w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Srokowo XXXIII/190/17 Obowiązujący
10 2017-03-31 Uchwały Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo XXXIII/189/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Srokowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu