ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-21 Zarządzenia Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 45/17 Obowiązujący
2 2017-09-12 Uchwały Rady w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Srokowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. XXXIX/219/17 Obowiązujący
3 2017-09-12 Uchwały Rady w sprawie: udzielenia Gminie Sośno pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnic. XXXIX/218/17 Obowiązujący
4 2017-09-12 Uchwały Rady w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2017 r. XXXIX/217/17 Obowiązujący
5 2017-08-31 Uchwały Rady w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2017 r. XXXVIII/216/17 Obowiązujący
6 2017-08-31 Uchwały Rady w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2017 r. XXXVIII/215/17 Obowiązujący
7 2017-08-31 Uchwały Rady w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2017– 2022 XXXVIII/214/17 Obowiązujący
8 2017-08-31 Uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów. XXXVIII/213/17 Obowiązujący
9 2017-08-31 Uchwały Rady w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Srokowo. XXXVIII/212/17 Obowiązujący
10 2017-07-31 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 38/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Srokowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu