ˆ

Konsultacje społeczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Srokowo z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzonej zmiany do projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-08 12:30:50 przez Mariusz Daćko

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE 71/2021
Wójta Gminy Srokowo z dnia 7 czerwca 2021r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzonej zmiany do projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XVIII/89/16 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo zarządzam, co następuje:
 
§1.
Zarządza się przeprowadzenie dnia 16.06.2021r do 15:00 na terenie Gminy Srokowo konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§2.
Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących wprowadzonych zmian do projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 
§3.
1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1. przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/;
2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Srokowie (pok. nr 2), w okresie konsultacji w godzinach pracy CUS;
Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można składać w Centrum Usług Społecznych (pok. nr 2) lub przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 15.06.2021r.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Srokowie.
 
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-08 12:29:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-08 12:30:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-08 12:30:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony