ˆ

Konsultacje społeczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie 81/2023 Wójta Gminy Srokowo z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Informacja ogłoszona dnia 2023-10-23 14:18:09 przez Mariusz Daćko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie 81/2023
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 23 października 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/89/16 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo zarządzam, co następuje:
 
§1
Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 30 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r. na terenie Gminy Srokowo konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§2
Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 
§3
1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/;
2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9), w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;
3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można:
-składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9)
-przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy Srokowo, Pl. Rynkowy 1 11-420 Srokowo.
-przesłać drogą elektroniczną na adres lub za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Srokowo
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Koper
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-23 14:16:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-23 14:18:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-23 14:18:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
86 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony