ˆ

Instrukcja korzystania z BIP

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-01-08 08:48:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

MENU POZIOME

Strona główna – w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Srokowie.
Strona Gminy – otwiera stronę internetową Gminy Srokowo.
Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się powyższa/poniższa instrukcja.
Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich gmin i starostw uczestniczących w projekcie.
Urząd Marszałkowski – otwiera Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

MENU WYSZUKIWANIE

Wyszukiwanie dokumentów – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.


MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Informacje o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie departamentu.
Aktualności – informacje związane z pracą Urzędu Gminy w Srokowie.

MENU PRZEDMIOTOWE

Urząd Gminy – w tym miejscu dowiesz się o działalności Urzędu Gminy w Srokowie. Znajdziesz tu dane teleadresowe, statut, regulaminy, informacje o referatach i stanowiskach.
Rada Gminy – znajdują się tu podstawowe informacje o składzie rady, komisji oraz planie pracy.
Zamówienia publiczne – jest to powielona zakładka Zamówienia Publiczne w Menu Najnowsze Informacje. Z zestawieniem aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych. Także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań.
Jednostki organizacyjne – w tym miejscu znajduje się lista jednostek organizacyjnych Gminy Srokowo. Zakładka ta umożliwia, uzyskanie informacji na temat wybranej jednostki.
Organy Gminy – tutaj znajdują się informacje o poszczególnych organach gminy.
Telefony w Urzędzie – jest to zakładka, w której znajduję się informacja o numerach telefonów do poszczególnych stanowisk.
Ważniejsze telefony – znajdują się tutaj numery telefonów takie jak: Policja, Poczta, Zakład Opieki Zdrowotnej itp.
Akty Prawne – zamieszczane są na bieżąco wszystkie Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.
Podatki – znajdują się tam uchwały podatkowe oraz druki do pobrania dotyczące podatków.
Sołectwa i Sołtysi – dostępne są tam numery telefonów do Sołtysów z Gminy Srokowo oraz obszar sołectw z podziałem na miejscowości.
Procedury załatwiania spraw – tutaj dowiesz się jakie sprawy, w jaki sposób i gdzie załatwisz w Urzędzie Gminy w Srokowie. Znajduje się tu dokładny opis procedur towarzyszących ich realizacji i przyporządkowaniem do właściwych jednostek organizacyjnych, łącznie z danymi kontaktowymi osób zajmującymi się poszczególnymi sprawami. Aby ułatwić odnalezienie interesującego tematu można sprawę wyszukać w poszczególnym Referacie lub po nazwie sprawy.
Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje dotyczące budżetu i jego zmianach.
Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych.
Strategie, raporty, opracowania – zakładka zawiera opis wszelkich strategii i programów wieloletnich.
Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie Gminy Srokowo.
Ogłoszenia o naborze – tutaj znajduje się informacja o wolnych stanowiskach w urzędzie oraz stanowiskach, na które rozpoczął się już nabór. Znajdziesz też wyniki konkursów. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych ogłoszeń. Jest to powielona zakładka „Informacje o naborze”.

MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.
Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Srokowie.
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
Instrukcja obsługi – tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
Pliki do pobrania – stąd pobierzesz różne pliki.
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

« powrót do poprzedniej strony