ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-17 11:42:01 przez Mariusz Daćko

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
z dnia 17.05.2022 r.
 
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych Gminy Srokowo.
O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja.
Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 90% kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Dotacja może być udzielona na inwestycję, która  zapewni w wyniku realizacji osiągnięcie efektu ekologicznego. Inwestycja musi być zrealizowana do 30 listopada 2022 r.
Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXXV/201/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Srokowo (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku poz. 2637).
Treść uchwały oraz zarządzenia Wójta w powyższej sprawie znajduje się na stronie internetowej gminy – www.gminasrokowo.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.gminasrokowo.pl
Wnioski należy składać w terminie do 15 czerwca 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo.
 
Srokowo, 17.05.2022 r.
« powrót do poprzedniej strony