ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2021– 2024
Nr aktu prawnego
XXXVIII/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Srokowo a Gminą Barciany na przekazanie przez Gminę Srokowo a przejęcie przez Gminę Barciany zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Barciany do Szkoły Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole dla której organem prowadzącym jest gmina Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXVIII/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
106/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/211/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
Nr aktu prawnego
XXXVII/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XXXVII/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXVII/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVII/199/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji