ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Sówka w obrębie geodezyjnym Wysoka Góra w gminie Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXVII/198/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna
Nr aktu prawnego
103/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
102/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
101/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Srokowie
Nr aktu prawnego
XXXVI/197/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Srokowo na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXVI/196/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nr aktu prawnego
88A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nr aktu prawnego
79A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nr aktu prawnego
75/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nr aktu prawnego
64A/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji