ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXV/195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-08-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2021– 2024
Nr aktu prawnego
XXXV/194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
93/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
83/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna.
Nr aktu prawnego
91/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
90/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
89/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
88/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna
Nr aktu prawnego
81/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
79/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji