ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/208/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/208/2021

Szczegóły informacji

XXXVIII/208/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII/2021

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-10-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Srokowo.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r poz. 713 ze zmianami ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239,  art. 258,  art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje zmian w budżecie Gminy Srokowo zgodnie z załącznikami nr 1 i 2
 
§ 2
Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3,     
 
§ 3
Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4
 
§ 4
Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r , załącznik nr  5
 
§ 5
Przychody budżetu w kwocie 1 932 646,36 zł , rozchody w kwocie 450 000zł zgodnie z załącznikiem nr 6
 
§ 6
Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Dochody budżetu gminy w wysokości :                 22 486 719,66 zł,
dochody bieżące w wysokości  -                 20 195 489,36zł,
dochody majątkowe w wysokości –             2 291 230,30 zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości :                 23 969 366,02 zł,
wydatki bieżące w wysokości                    20 156 229,81 zł,
wydatki majątkowe w wysokości                3 813 136,21 zł.
 
Deficyt budżetu wynosi 1482 646,36 zł i zostanie pokryty przychodami z  niewykorzystanych  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt. 2  i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)  w kwocie 1 100 000 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 256 600zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 126 046,36zł
 
§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej Gminy Srokowo.
                                               
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-03 11:43:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-03 11:46:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-03 11:46:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony