ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 7/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 7/2022

Szczegóły informacji

7/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Zarządzenia

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-13

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Srokowo

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834)  oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1818 ze zm.) w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” realizowanego w ramach pilotażu projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,

Treść:

zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1. Uruchamiam proces konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Programu Usług Społecznych w Gminie Srokowo, który będzie realizowany na rzecz mieszkańców gminy Srokowo.
2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców gminy Srokowo opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Centrum Usług Społecznych w Srokowie projektu Programu Usług Społecznych.
3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 13 stycznia 2022 r. do 20 stycznia 2022 r. do godziny 12:00.
4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren gminy Srokowo.
5. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Srokowo.
6. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej poprzez składanie uwag i opinii do projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Srokowo na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik do zarządzenia.
7. Projekt Programu Usług Społecznych oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Srokowo http://bip.gminasrokowo.pl
8. Wypełniony formularz (załącznik do zarządzenia) można odesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor@cussrokowo.pl w terminie do 20 stycznia 2022 r. do godz.12:00.
9. Formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, e-mail, telefon) i zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie rozpatrywany.
10. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
11.  Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.
12. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Srokowo.
 
§ 2
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Centrum Usług Społecznych w Srokowie. Kontakt: e-mail: sekretariat@cussrokowo.pl.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Srokowie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Olszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-13 13:13:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-13 13:15:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 13:15:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony