ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 21/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 21/2022

Szczegóły informacji

21/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Zarządzenia

Data podjęcia/podpisania: 2022-02-14

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

Na podstawie:

Na podstawie art.25 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490)

Treść:

zarządzam, co następuje:
 
§1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.
 
§2.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
§3.
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§4.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Srokowie,
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Srokowie,
 
§5.
1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Srokowie.
2. Upoważniam Dyrektora Centrum Usług Społecznych do:
a) przeprowadzenia lub unieważnienia konkursu ofert,
b) ogłaszania naboru na członków komisji konkursowych,
c) czynności związanych z kontrolą i oceną realizacji zadań publicznych,
d) do podpisania umowy i ewentualnych aneksów,
e) dookreślenia szczegółowego zakresu dotacji.
 
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-14 12:32:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-14 12:37:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-14 12:37:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony