ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 23/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 23/2022

Szczegóły informacji

23/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Zarządzenia

Data podjęcia/podpisania: 2022-02-14

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Na podstawie:

Na podstawie art.11 ust 1-3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) oraz Uchwały Nr XXXII/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 5 maja 2021 r. i Uchwały Nr XXXIX/213/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 listopada 2021 r.

Treść:

zarządzam, co następuje:
 
§1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach realizowanego projektu pn.: „Centrum Usług społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:
1. Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych.
2. Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin.
 
§2.
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
§3.
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§4.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Srokowie,
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Srokowie.
 
§5.
1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Srokowie.
2. Upoważniam Dyrektora Centrum Usług Społecznych do:
a) przeprowadzenia lub unieważnienia konkursu ofert,
b) ogłaszania naboru na członków komisji konkursowych,
c) czynności związanych z kontrolą i oceną realizacji zadań publicznych,
d) do podpisania umowy i ewentualnych aneksów,
e) dookreślenia szczegółowego zakresu dotacji.
 
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-14 13:00:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-14 13:01:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-14 13:01:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony