ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
90/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
89/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
88/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna
Nr aktu prawnego
81/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
79/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
78/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021-2023
Nr aktu prawnego
76/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
77/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2021– 2024
Nr aktu prawnego
XXXIV/191/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji