ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 38/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 38/2022

Szczegóły informacji

38/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Zarządzenia

Data podjęcia/podpisania: 2022-03-31

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert, przedmiotem którego jest wspieranie zadań publicznych Gminy Srokowo realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

Na podstawie:

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2022 poz.559 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust.2 pkt 1, art.. 11 ust. 1-3 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020 poz. 1057 z późn. zm. ) oraz uchwałą Nr XXXIX/213/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r,

Treść:

Wójt Gminy Srokowo zarządza co następuje:
 
§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych:
1) Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie funduszy stypendialnych.
2) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
a. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe m.in. warsztaty kulinarne i rękodzieła.
b. Wakacje w siodle
c. Wakacje z żaglami
3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo.
2. Zadania o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Srokowie.
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo- http://srokowo.warmia.mazury.pl/.
 
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Koper
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 13:15:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 13:18:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 13:18:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony