ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1411
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Srokowo.
Nr aktu prawnego
XII/74/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1412
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XII/72/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1413
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Srokowo na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XII/71/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1414
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: podatku od środków transportowych na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XII/70/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1415
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XII/69/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1416
Data podjęcia
2006-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XLVII/192/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1417
Data podjęcia
2007-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/219/06 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Srokowo na 2007 r.
Nr aktu prawnego
IV/32/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1418
Data podjęcia
2007-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany do uchwały Nr LIV/220/06 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: podatku od posiadania psów na 2007 r.
Nr aktu prawnego
IV/35/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1419
Data podjęcia
2007-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Bogusława Starucha z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
IV/28/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1420
Data podjęcia
2007-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo.
Nr aktu prawnego
IV/27/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji