ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1421
Data podjęcia
2010-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Srokowo i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XLV/267/ 10
Status
Obowiązujący
Lp: 1422
Data podjęcia
2010-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLV/266/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1423
Data podjęcia
2010-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XLV/268/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1424
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
27/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1425
Data podjęcia
2007-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości diet i zasad ich wypłacania radnym Rady Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
IV/31/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1426
Data podjęcia
2010-05-14
Grupa tematyczna
Obwieszczenia i zawiadomienia
Tytuł aktu
Obwieszczenie Wójta Gminy Srokowo z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów
Nr aktu prawnego
2010-05-14
Status
Obowiązujący
Lp: 1427
Data podjęcia
2010-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XLIV/262/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1428
Data podjęcia
2010-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/265/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1429
Data podjęcia
2010-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2010r.
Nr aktu prawnego
XLIV/264/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1430
Data podjęcia
2010-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: nadania medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”
Nr aktu prawnego
XLIV/263/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji