ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLV/251/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLV/251/2022

Szczegóły informacji

XLV/251/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLV/2022

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r poz. 559 ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239,  art. 258,  art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 305 z późniejszymi zmianami )oraz  art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.  2022r poz. 583 ze zmianami),

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się  zmian w:
-  dochodach  budżetu  gminy Srokowo  zgodnie z załącznikiem nr 1
-  wydatkach budżetu gminy  Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 
§ 2
Dochody i wydatki na zadania zlecone gminom ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
 
§ 3
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 4.
 
§ 4
Wydatki majątkowe w kwocie 7 800 990,13 zł w tym na  zadania inwestycyjne w wysokości  7 445 990,13zł. oraz  pozostałe zadania majątkowe 275 000 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 80 000zł zgodnie  z załącznikiem nr 5
 
§ 5
Przychody budżetu w wysokości 3 670 109,33 zł, rozchody w wysokości 400 000 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 6.
 
§ 6
Dochody budżetu gminy w wysokości 26 280 437,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
dochody bieżące w wysokości  -    19 196 578,97 zł,
dochody majątkowe w wysokości –  7 083 859,00 zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości   29 550 547,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  z tego:
wydatki bieżące w wysokości    21 749 557,17 zł,
wydatki majątkowe w wysokości  7 800 990,13 zł.
Deficyt budżetu wynosi 3 270 109,33 zł i zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie   2 670 109,33zł
 
§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń
 
Wiceprzewodniczący
Andrzej Kuriata

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-04 13:44:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-04 13:48:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-04 13:54:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony