ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1461
Data podjęcia
2008-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia gminy Srokowo w 2008r do realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
XIX/106/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1462
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na rok 2008
Nr aktu prawnego
XX/109/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1463
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XIV/83/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1464
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/143/05 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
Nr aktu prawnego
XII/80/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1465
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Srokowo.
Nr aktu prawnego
XII/74/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1466
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XII/72/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1467
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Srokowo na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XII/71/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1468
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: podatku od środków transportowych na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XII/70/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1469
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XII/69/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1470
Data podjęcia
2006-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XLVII/192/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji