ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: LII/296/2022Drukuj informacjęAkt prawny: LII/296/2022

Szczegóły informacji

LII/296/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LII/2022

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r poz. 559 ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 305 z późniejszymi zmianami )oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa( Dz. U 2022r poz. 583 ze zmianami ),

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w:
- dochodach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 1
- wydatkach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 
§ 2
Dochody i wydatki na zadania zlecone gminom ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
 
§ 3
Dochody i wydatki na zadania realizowane zna podstwie porozumień i umów z administracją rzadową zał. nr 4
 
§ 4.
1 Ustala się dochody w kwocie 55 502,36 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , dochody ze sprzedaży hurtowej alkoholi w kwocie 20 000zł oraz wydatki w kwocie 85 173,95 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 19 642 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 5
Przychody budżetu w wysokości 3 670 109,33 zł, rozchody w wysokości 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 6
Dochody budżetu gminy w wysokości 33 683 211,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr. 1 z tego:
dochody bieżące w wysokości - 26 585 962,83 zł, dochody majątkowe w wysokości – 7 097 248,83 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 953 320,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr.2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 27 952 215,36 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 001 105,63 zł.
Deficyt budżetu wynosi 3 270 109,33 zł i zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 670 109,33zł
 
§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 09:41:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 09:43:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-01 09:43:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony