ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVI/311/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVI/311/2023

Szczegóły informacji

LVI/311/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVI/2023

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2268 tj. z późn. zm.), art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 t.j.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 2.
Traci moc uchwała Nr LV/303/2023 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy Srokowo
Piotr Dziadoń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 12:51:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-06 10:02:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-06 10:02:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony