ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVI/316/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVI/316/2023

Szczegóły informacji

LVI/316/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVI/2023

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2023 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r poz. 40 ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1634 z późniejszymi zmianami )oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa( Dz. U 2022r poz. 583 ze zmianami ),

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w:
- dochodach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 1
- wydatkach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 2,
 
§ 2
Wydatki majątkowe ustalone zostały zgodnie z załącznikiem nr 3
 
§ 3
Dochody i wydatki na zadania zlecone Gminie ustawami załacznik nr 4
 
§ 4
Dochody i wydatki na zadania realizowne przez gminę na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5
 
§ 5
Przychody budżetu wynoszą 6 868 394 zł, Rozchody budżetu wynoszą 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
 
§ 6
Upoważnia się Wójta Gminy zgodnie z dyspozycją art 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do :
1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 
§ 7.
Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Dochody budżetu gminy w wysokości 34 561 031,28 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 17 435 662,28 zł, dochody majątkowe w wysokości – 17 125 369,00 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 429 425,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr.1 z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 541 435,28 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 887 990,00 zł.
Deficyt budżetu wynosi 6 868 394 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 000 000zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 868 394zł
 
§ 8
W Uchwale Nr LV/307/2023 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2023r. dokonuje się zmian:
- uchyla się dotychczasowe brzmienie § 5 tej uchwały zastępując zapisem " Przychody budżetu wynoszą 6 868 394 zł, Rozchody budżetu wynoszą 0 zł" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały " - załącznik nr 5 do w/w uchwały otrzymuje brzmnienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały
 
§ 9
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-06 14:01:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-06 14:08:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-06 14:08:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony