ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu
Nr aktu prawnego
70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
69/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
65/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Srokowie do prowadzenia postępowań w sprawach i wydawania decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
58/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Srokowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji
Nr aktu prawnego
57/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Srokowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, z wyłączeniem wydawania decyzji, oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Srokowie do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Srokowie do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów
Nr aktu prawnego
54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Srokowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia stosownie do art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Nr aktu prawnego
53/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji