ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: korekty Informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2021 rok
Nr aktu prawnego
50/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2021 rok
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” obejmującego dziewczynki urodzone w latach 2008-2009, zamieszkałe na terenie Gminy Srokowo , oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
49/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLV/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Nr aktu prawnego
XLV/250/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia wniosków z kontroli wydatków i terminowości realizacji płatności w UG Srokowo w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem procesu likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Srokowie
Nr aktu prawnego
XLV/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w 2022 r.
Nr aktu prawnego
46/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji