ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Srokowo w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert, przedmiotem którego jest wspieranie zadań publicznych Gminy Srokowo realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
Nr aktu prawnego
38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
35/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022-2024
Nr aktu prawnego
34/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022– 2025
Nr aktu prawnego
XLII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę urzędowych nazw miejscowości
Nr aktu prawnego
XLII/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
XLII/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/236/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji