ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/227/2022 Rady Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XLII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Srokowo za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych
Nr aktu prawnego
XLII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
32/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna
Nr aktu prawnego
31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Srokowie
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021-2023
Nr aktu prawnego
29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Srokowie
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Srokowie, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania
Nr aktu prawnego
20/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji