ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
LI/269/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
77/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. promocji i pozyskiwania zewnętrznych w Urzędzie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
75/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga specjalnego
Nr aktu prawnego
L/268/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Srokowo na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
L/267/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
L/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
67/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLIX/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga specjalnego
Nr aktu prawnego
XLIX/264/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji