ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022– 2025
Nr aktu prawnego
XLIX/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
66/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022– 2025
Nr aktu prawnego
XLVII/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XLVII/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVII/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Srokowo wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLVII/256/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/255/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji