ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna
Nr aktu prawnego
21/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
XLI/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XLI/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Srokowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XLI/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych
Nr aktu prawnego
XLI/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Srokowo za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Nr aktu prawnego
XLI/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLI/224/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji