ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2023– 2028
Nr aktu prawnego
LVI/315/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVI/314/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVI/313/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Srokowo w gminie Srokowo
Nr aktu prawnego
LVI/312/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LVI/311/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LVI/310/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
25/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
17/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LV/307/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2023–2028
Nr aktu prawnego
LV/306/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji