ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLI/223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLI/222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022– 2025
Nr aktu prawnego
XLI/221/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna
Nr aktu prawnego
10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Srokowo
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Srokowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego oraz do wydawania w tych sprawach informacji
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Srokowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, wydawania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XL/220/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji