ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Srokowo w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2021– 2024
Nr aktu prawnego
XL/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości: Dolny Siniec ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Dolny Siniec, Kaczory ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Kaczory, Księży Dwór ustalonej jako część wsi Leśniewo na wieś Księży Dwór, Lesieniec ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Lesieniec, Lipowo ustalonej jako część wsi Kosakowo na wieś Lipowo, Mazurkowo ustalonej jako część wsi Wyskok na wieś Mazurkowo, Podlasie ustalonej jako część wsi Silec na wieś Podlasie, Pyszki ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Pyszki, Różanka-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Różanka-Leśniczówka, Rybakowo ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Rybakowo, Rypławki ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Rypławki, Siemkowo ustalonej jako część wsi Silec na wieś Siemkowo, Silecki Folwark ustalonej jako część wsi Silec na wieś Silecki Folwark, Siniec-Cegielnia ustalonej jako część wsi Siniec na wieś Siniec-Cegielnia, Sińczyk-Leśniczówka ustalonej jako część wsi Siniec na osada leśna Sińczyk-Leśniczówka, Sówka ustalonej jako część wsi Wysoka Góra na wieś Sówka, Stare Jegławki ustalonej jako część wsi Jegławki na wieś Stare Jegławki, Wilcza Wólka ustalonej jako część wsi Wilczyny na wieś Wilcza Wólka, Złote Pole ustalonej jako część wsi Leśny Rów na wieś Złote Pole
Nr aktu prawnego
122/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Srokowo w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2022 roku
Nr aktu prawnego
121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna
Nr aktu prawnego
118/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2021– 2024
Nr aktu prawnego
XXXIX/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXIX/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości diet i zasad ich wypłacania radnym Rady Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXIX/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/213/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji