ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Nr aktu prawnego
XLV/250/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia wniosków z kontroli wydatków i terminowości realizacji płatności w UG Srokowo w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem procesu likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Srokowie
Nr aktu prawnego
XLV/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Srokowo w 2022 r.
Nr aktu prawnego
46/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Kętrzyńskiego na pomoc świadczoną przez Gminę Srokowo na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLIV/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLIV/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021-2023
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLIII/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIII/242/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji