ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2024” obejmującego dziewczynki urodzone w latach 2010-2011, zamieszkałe na terenie Gminy Srokowo , oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
Nr aktu prawnego
30/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
29/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVI/316/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2023– 2028
Nr aktu prawnego
LVI/315/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVI/314/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVI/313/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Srokowo w gminie Srokowo
Nr aktu prawnego
LVI/312/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LVI/311/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LVI/310/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji