ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Srokowo w gminie Srokowo
Nr aktu prawnego
LXIII/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych
Nr aktu prawnego
LXIII/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Srokowo na rok szkolny 2023/2024
Nr aktu prawnego
LXIII/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXIII/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2023–2028
Nr aktu prawnego
LXIII/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
75/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
74/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Srokowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Nr aktu prawnego
69/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2023 r.
Nr aktu prawnego
72/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029
Nr aktu prawnego
73/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji