ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022– 2025
Nr aktu prawnego
XLVII/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XLVII/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVII/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Srokowo wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLVII/256/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/255/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022–2025
Nr aktu prawnego
XLVI/254/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Kosakowo dotyczącego zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLVI/253/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji