ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych Nr LI/272/2022 z dnia 28 października 2022 r.
Nr aktu prawnego
LII/283/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych
Nr aktu prawnego
LII/282/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023– 2024.’’
Nr aktu prawnego
LII/281/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LII/280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
Nr aktu prawnego
LII/279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Srokowo w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LII/278/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego w Srokowie
Nr aktu prawnego
LII/277/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LII/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022– 2025
Nr aktu prawnego
LII/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Siniec
Nr aktu prawnego
LII/294/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji