ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 50/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 50/2022

Szczegóły informacji

50/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Zarządzenia

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-19

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod

Tytuł aktu:

w sprawie: korekty Informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2021 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 266 ust. 1 ( pkt 1-3 oraz ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2022r poz.559 ), Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Gminy Srokowo z dnia 9 lipca 2010r w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Srokowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy

Treść:

postanawiam:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 47/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r przedłożonym Radzie Gminy Srokowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w uchylam dotychczasowe brzmienie części opisowej Informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2021r. oraz załączników nr 1, 2, 5 oraz 8 tej informacji.
 
§ 2
Ustalam nowe brzmienie części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2021r. oraz załączników nr 1, 2, 5 oraz 8 tego Sprawozdania w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Korektę przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Olsztynie oraz Radzie Gminy Srokowo.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
 
Wójt Gminy
Marek Olszewski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony