ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/211/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
Nr aktu prawnego
XXXVII/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XXXVII/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXVII/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVII/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Sówka w obrębie geodezyjnym Wysoka Góra w gminie Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXVII/198/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna
Nr aktu prawnego
103/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
102/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
101/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Srokowie
Nr aktu prawnego
XXXVI/197/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji