ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIX/211/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX/2021

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-11-30

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2022

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. z 2021r, poz. 1372, 1834 ) oraz art. 41 ust 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 poz.2050),

Treść:

Rada Gminy Srokowo uchwala, co następuje:
 
§1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Chociełowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-02 07:37:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-02 07:39:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02 07:39:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
100 raz(y)