ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLV/250/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLV/2022

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-28

Data wejścia w życie: XLV/250/2022

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66 )

Treść:

uchwala się co następuje:
 
§ 1.
Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny. Odpłatność naliczana jest w następujących wysokościach:
 
Dochód osoby/rodziny wyrażony jako % kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie
 z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
Odpłatność - % dochodu osoby / rodziny
100%
Bezpłatnie
Powyżej 100 % do 150 %
Od 60% do 70%
Powyżej 150% do 200 %
Od 80% do 90%
Powyżej 200%
100 %
 
§ 2.
Dla osób bezdomnych skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wysokość odpłatności ustala się zgodnie z poniższą tabelą: Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 
Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Wysokość odpłatności w % liczona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu.
 Do 100%
5%*
Powyżej 100% do 125 %
Od 10% do 19  %
Powyżej 125% do 150 %
Od 20% do 29 %
Powyżej 150% do 180 %
Od 30% do 39%
Powyżej 180% do 200 %
Od 40% do 49%
Powyżej 200% do 220%
Od 50 % do 59%
Powyżej 220% do 240%
Od 60% do 69%
Powyżej 240% do 260%
Od 70% do 79%
Powyżej 260% do 280%
Od 80% do 89%
Powyżej 280% do 300%
Od 90% do 99%
Powyżej 300%
100%
 
*nie więcej jednak niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie więcej niż 50% tego dochodu.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.
 
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XLVIII/258/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz Uchwała Nr XIV/91/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/258/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń
 
Wiceprzewodniczący
Andrzej Kuriata

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Cwalina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-04 13:42:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-04 13:42:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-04 13:53:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)