ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości diet i zasad ich wypłacania radnym Rady Gminy Srokowo
Nr aktu prawnego
XXXIX/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Srokowo na lata 2022 - 2024
Nr aktu prawnego
XXXIX/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXIX/210/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Srokowie oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXIX/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
111/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022
Nr aktu prawnego
110/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
109/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/208/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji