ˆ

Konkurs ofert

Szczegóły informacji

Zarządzenie 49/2022 Wójta Gminy Srokowo z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-09 11:53:02 przez Mariusz Daćko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie 49/2022
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 09 maja 2022 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
Działając na podstawie pkt VI ppkt. 4 i 7 załącznika nr. 1 do zarządzenia nr 38/2022 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert, przedmiotem którego jest wspieranie zadań publicznych Gminy Srokowo realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022 r. przez organizacje pozarządowe zarządzam co następuje:
 
§1
Po zapoznaniu się z protokołem sporządzonym w dniu 06 maja 2022 r. przez Komisję powołaną do oceny ofert na realizację zadań publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr. 38/2022 z dnia 31 marca 2022 roku Wójt Gminy Srokowo zatwierdził następujące oferty do realizacji zadań publicznych:
 
1) Oferta Nr 1
    Kwota zadania: 4000 zł
    Nazwa oferenta: Srokowskie Stowarzyszenie ,,Sukces Każdego Dziecka”
    Nazwa zadania: Rozwój i promocja talentów. Wspieranie funduszy stypendialnych.
 
2) Oferta Nr 2 
   Kwota zadania: 6000 zł
   Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ,,Blusztyn”
   Nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe m.in. warsztaty kulinarne, rękodzieła.
 
3) Oferta Nr 3
     Kwota zadania 6000 zł
     Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ,,Blusztyn”
     Nazwa zadania: Wakacje w siodle
 
4) Oferta Nr 4
    Kwota zadania: 6000 zł
    Nazwa oferenta: Związek Ukraińców w Polsce. Zarząd Oddziału w Olsztynie.
    Nazwa zadania:  Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo.
 
 5) Oferta Nr 5
     Kwota zadania: 10 000 zł
     Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Srokowskie Stowarzyszenie ,,Sukces Każdego Dziecka”
     Nazwa zadania: Wakacje z Żaglami
 
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Koper
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-09 11:53:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-09 11:53:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09 11:53:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50 raz(y)