ˆ

Konkurs ofert

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Srokowo z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” obejmującego dziewczynki urodzone w latach 2008-2009, zamieszkałe na terenie Gminy Srokowo , oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-12 12:33:04 przez Mariusz Daćko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie 52/2022
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” obejmującego dziewczynki urodzone w latach 2008-2009, zamieszkałe na terenie Gminy Srokowo , oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559 z późn. zm.),  art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz art. 14 ust . 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  ( Dz. U. z 2021 r. poz 1956) w związku z  pkt V. 1. Załącznika do Uchwały Nr XXVI/146/2020  Rady Gminy Srokowo  z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”.
 
§ 1.
Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” obejmującego dziewczynki urodzone w latach 2008-2009, zamieszkałe na terenie Gminy Srokowo , oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
 
§ 2.
1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się treść formularza ofertowego w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się treść  ramowego wzoru umowy w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia.
 
§ 3.
Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1. Małgorzata Chociełowka - Przewodniczący Komisji,
2. Karolina Andruszkiewicz- Kukuła- członek Komisji
3. Emilia Karpiuk- członek Komisji.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Koper
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 12:30:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 12:33:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 12:33:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)