ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 61
Dodano
2021-04-30 13:13:01
Grupa
Radni Gminy Srokowo
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Cezary Boroch
Radna/y Gminy Srokowo
Załącznik
 • Cezary Boroch (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 62
Dodano
2020-06-18 14:29:07
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Paweł Oracz
Kierownik Referatu Gospodarki
Załącznik
 • Paweł Oracz (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 63
Dodano
2020-06-01 15:20:23
Grupa
Kierownictwo jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Jadwiga Zofia Zając
Dyrektor szkoły
Załącznik
 • Jadwiga Zofia Zając (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 64
Dodano
2020-06-01 15:19:17
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Paweł Oracz
Kierownik Referatu Gospodarki
Załącznik
 • Paweł Oracz (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 65
Dodano
2020-06-01 15:18:08
Grupa
Upoważnienie Wójta Gminy Srokowo do wydawania decyzji administracyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Olszewska
Pracownik GOPS Srokowo
Załącznik
 • Joanna Olszewska (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 66
Dodano
2020-06-01 15:16:41
Grupa
Kierownictwo jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Stanisław Kachniarz
Kierownik ZGKiM
Załącznik
 • Stanisław Kachniarz (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 67
Dodano
2020-06-01 15:15:29
Grupa
Kierownictwo jednostek organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Janusz Tomasz Januszewski
Dyrektor GOK
Załącznik
 • Janusz Tomasz Januszewski (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 68
Dodano
2020-06-01 15:14:14
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Marzena Gąsiorowska
Kierownik USC
Załącznik
 • Marzena Gąsiorowska (PDF, 1.3 MiB)
 • Marzena Gąsiorowska - korekta (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 69
Dodano
2020-06-01 15:12:53
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Jagna Cwalina
Skarbnik Gminy Srokowo
Załącznik
 • Małgorzata Jagna Cwalina (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 70
Dodano
2020-06-01 15:02:30
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Anna Chociełowska
Sekretarz Gminy Srokowo
Załącznik
 • Małgorzata Anna Chociełowska (PDF, 2.4 MiB)
 • Małgorzata Anna Chociełowska - korekta (PDF, 2.4 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji