ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 81
Dodano
2019-05-30 12:41:46
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marzena Gąsiorowska
Kierownik USC
Załącznik
 • Gąsiorowska Marzena (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 82
Dodano
2019-05-30 12:40:19
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Jagna Cwalina
Skarbnik Gminy Srokowo
Załącznik
 • Cwalina Malgorzata Jagna (PDF, 1008.8 KiB)
Lp: 83
Dodano
2019-05-30 12:39:11
Grupa
Kierownictwo urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Anna Chociełowska
Sekretarz Gminy Srokowo
Załącznik
 • Chociełowska Małgorzata Anna (PDF, 2.2 MiB)
Lp: 84
Dodano
2019-05-30 12:37:46
Grupa
Upoważnienie Wójta Gminy Srokowo do wydawania decyzji administracyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Joanna Olszewska
Pracownik GOPS Srokowo
Załącznik
 • Olszewska Joanna (PDF, 1.6 MiB)
Lp: 85
Dodano
2019-05-30 12:36:15
Grupa
Kierownictwo jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Janusz Tomasz Januszewski
Dyrektor GOK
Załącznik
 • Januszewski Janusz Tomasz (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 86
Dodano
2019-05-30 12:34:55
Grupa
Kierownictwo jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Jadwiga Zofia Zając
Dyrektor szkoły
Załącznik
 • Zając Jadwiga Zofia (PDF, 1.4 MiB)
 • Zając Jadwiga Zofia - korekta (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 87
Dodano
2019-05-30 12:33:10
Grupa
Kierownictwo jednostek organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Grżyna Jolanta Bień
Kierownik GOPS
Załącznik
 • Bień Grażyna Jolanta (PDF, 973.3 KiB)
Lp: 88
Dodano
2019-05-10 13:28:38
Grupa
Radni Gminy Srokowo
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Wojciech Prawecki
Radna/y Gminy Srokowo
Załącznik
 • Wojciech Prawecki (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 89
Dodano
2019-05-10 13:26:22
Grupa
Radni Gminy Srokowo
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Teresa Grażyna Krasucka
Radna/y Gminy Srokowo
Załącznik
 • Teresa Grażyna Krasucka (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 90
Dodano
2019-05-10 13:24:57
Grupa
Radni Gminy Srokowo
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Renata Mendala
Radna/y Gminy Srokowo
Załącznik
 • Renata Mendala (PDF, 1.8 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji