ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: RGT.6840.46.2021Drukuj informację Przetarg numer: RGT.6840.46.2021

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RGT.6840.46.2021

Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo

Rodzaj: Nieruchomości

Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siniec, działka nr 57/2

Ogłoszono dnia: 2022-07-01 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-08-04 10:00:00

Miejsce

Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, pokój nr 8

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr OL1K/00018613/8

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 19.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT o ile taki wystąpi.

Wadium

Wysokość wadium: 1.900,00 zł.

Opis

Powierzchnia działki 1,2200 ha. Wyceniana nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej tworzącej nieregularny kształt o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni. Obszar działki stanowi prawdopodobnie wyrobisko po żwirowni, bez trwałych elementów zagospodarowania. W granicach działki widoczne fragmenty granic działki ze słupkami ogrodzeniowymi- stalowe. Środkowa część działki stanowi obniżenie terenu w stosunku do jej obrzeży, obrzeża porośnięte drzewostanem liściastym i iglastym. Działka nie jest ogrodzona. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony wschodniej za pomocą działki nr 299/1 (zgodnie ze stanem na dzień oględzin droga nieurządzona). Według danych ewidencyjnych działka oznaczona jako N- nieużytek. Teren nieruchomości objęty jest zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo - Uchwała Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z zapisami Studium teren przeznaczony jako R- tereny rolnicze. Na terenie działki w latach 50-tych udokumentowane zostało złoże surowców ilastych. Obecnie złoże jest wyeksploatowane, a teren w znacznej części zrekultywowany. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jakiejkolwiek instalacji technicznej. Najbliższe zlokalizowane sieci (wodociągowa, energetyczna, czy kanalizacyjna) znajdują się w odległości około 500m. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Srokowie w terminie do dnia 02.08.2022 r., w Banku Spółdzielczym Reszel, Filia Srokowo: 13 8851 1021 2003 0002 9274 0005 – tak aby w w/w terminie wpłynęło na wyżej podane konto. Przetarg odbędzie się dnia 04.08.2022 r. o godzinie 10-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel: 0 89-754-45-24. Wywieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectw w dniu 01.07.2022 r. Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oracz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 11:10:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 11:16:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-04 13:42:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony