ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-12-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-01-20 12:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Solance 2A/2, 11-420 Srokowo
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 71 320,00 zł. Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (DOCX, 13.5 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 69.8 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-02-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-02-25 11:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 147,39 m2, położonego w Srokowie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Rynkowym Nr 14 w Srokowie, przeznaczonego na prowadzenie lokalu gastronomicznego
Cena wywoławcza
Czynsz wywoławczy wynosi 8,00 zł miesięcznie za 1 m2. Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT. Do kwoty czynszu wliczona jest dzierżawa wyposażenia (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Czynsz nie obejmuje kosztów mediów.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - wyposażenie (DOCX, 14.6 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 88.1 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-05-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-06-08 09:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 860
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 20.700,00 zł. Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 12.7 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 69 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-05-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-06-08 10:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 862/3
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 9.600,00zł. Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 12.7 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 88.7 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-05-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-06-09 09:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 855/12
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 31.600,00 zł. Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 12.8 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 69.6 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2022-05-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-06-09 10:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 855/13
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 46.700,00 zł. Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 13.1 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 89.3 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2022-07-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-08-04 09:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 855/12
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 31.600,00 zł. Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Wynik przetargu (PDF, 88.4 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2022-07-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-08-04 10:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siniec, działka nr 57/2
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 19.000,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT o ile taki wystąpi.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Wynik przetargu (PDF, 87.4 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2022-07-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-08-04 11:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siniec, działka nr 57/3
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 3.970,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT o ile taki wystąpi.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Wynik przetargu (PDF, 87.4 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2023-04-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-05-30 10:00:00
Dotyczy
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 55,10 m2, położonego w Leśniewie 7, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: miesięczny czynsz netto 800,05 zł Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy; opłat za dostarczanie energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków do kanalizacji publicznej i odbioru odpadów komunalnych oraz podatku od nieruchomości.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (DOCX, 19.6 KiB)
 • Wynik przetargu (ODT, 6.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji