ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RGT.6840.45.2021

Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo

Rodzaj: Nieruchomości

Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 855/13

Ogłoszono dnia: 2022-05-06 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-09 10:00:00

Miejsce

Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, pokój nr 8

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr OL1K/00016451/0

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 46.700,00 zł.
Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.

Wadium

Wysokość wadium: 4.670,00 zł.

Opis

Powierzchnia działki 0,1211 ha. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością tj. służebność gruntowa, ustanowiona nieodpłatnie i nieograniczona w czasie, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez nieruchomość. Prawo służebności opisane w niniejszym punkcie zostanie wykreślone z księgi wieczystej przy akcie notarialnym. Wyceniana nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej tworzącej regularny, nieco wydłużony kształt zbliżony do prostokąta- z wysięgnikiem w kierunku zachodnim. Działka charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Na terenie parceli, w jej wschodniej części, zlokalizowany jest niewielki budynek niemieszkalny o pow. zabudowy około 17 m2, o przeciętnym stanie technicznym oraz zaraz obok pozostałości fundamentów. W zachodnie części działka utwardzona w części trylinką. Ogrodzenie częściowe- od strony wschodniej- wykonane z siatki stalowej na słupkach betonowych oraz od strony północnej z elementów stalowych. Brama wjazdowa wspólna z sąsiednią działką nr 855/12. Niewielka ilość zadrzewień zlokalizowanych głównie przy ogrodzeniu przy ul. Kętrzyńskiej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz telekomunikacyjna. Przy działce natomiast- przy ul. Kętrzyńskiej- sieć kanalizacyjna oraz energetyczna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w terminie do dnia 07.06.2022 r., w Banku Spółdzielczym Reszel, Filia Srokowo: 13 8851 1021 2003 0002 9274 0005 – tak aby w w/w terminie wpłynęło na wyżej podane konto. Przetarg odbędzie się dnia 09.06.2022 r. o godzinie 10-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel: 0 89-754-45-24. Wywieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectw w dniu 06.05.2022 r. Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Olszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 12:42:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 12:43:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09 12:55:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)