ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RGT.6840.42.2021

Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo

Rodzaj: Nieruchomości

Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 860

Ogłoszono dnia: 2022-05-06 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-06-08 09:00:00

Miejsce

Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, pokój nr 8

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr OL1K/00013542/4

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 20.700,00 zł.
Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.

Wadium

Wysokość wadium: 2.070,00 zł.

Opis

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. Powierzchnia działki 0,0336 ha. Wyceniana nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej tworzącej regularny, nieco wydłużony kształt zbliżony do prostokąta – wymiary przybliżone to: 11 m szerokość, 30 m długość. Działka charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu. Na terenie parceli brak zabudowań. Ogrodzenie częściowe- od strony północnej, wschodniej i południowej ogrodzenie wykonane z siatki stalowej na słupkach, od strony zachodniej brak ogrodzenia (działka połączona jest ogrodzeniem z działką nr 859). Bramka wejściowa od strony ul. Wileńskiej. Drzewostan liściasty rozmieszczony nierównomiernie na terenie działki- głównie w jej południowej części. Przy działce przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Srokowie w terminie do dnia 06.06.2022 r., w Banku Spółdzielczym Reszel, Filia Srokowo: 13 8851 1021 2003 0002 9274 0005 – tak aby w w/w terminie wpłynęło na wyżej podane konto. Przetarg odbędzie się dnia 08.06.2022 r. o godzinie 9-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel: 0 89-754-45-24. Wywieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectw w dniu 06.05.2022 r. Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Olszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 12:45:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 12:45:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08 14:14:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
139 raz(y)