Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Srokowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RGT.6840.9.2022

Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo

Rodzaj: Nieruchomości

Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny (I przetarg odbył się 06.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 905/7

Ogłoszono dnia: 2023-09-14 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-10-19 09:00:00

Miejsce

Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, pokój nr 8

Księga wieczysta

OL1K/00040557/0

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 40500,00 zł.
Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.

Wadium

Wysokość wadium: 4050,00 zł.

Opis

Wójt Gminy Srokowo ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny (I przetarg odbył się 06.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 905/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00040557/0. Cena wywoławcza: 40500,00 zł. Wysokość wadium: 4050,00 zł. Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. Powierzchnia działki 0,0669 ha. Nieruchomość położona jest na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem 27MU- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej Wyceniana nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej tworzącej regularny, wydłużony kształt zbliżony do prostokąta – wymiary przybliżone to: 16 m szerokość, 42 m długość. Działka charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu z delikatnym spadkiem od ul. Kwiatowej w kierunku wschodnim. Na terenie parceli brak zabudowań. Ogrodzenie częściowe – od strony wschodniej wykonane z elementów drewnianych, od strony południowej z elementów stalowych. Przy działce przebiega sień wodociągowa oraz telekomunikacyjna. Przy północnej granicy działki na jej terenie biegnie napowietrzna linia energetyczna. Przez południową część parceli poprowadzona jest sieć kanalizacyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Srokowie w terminie do dnia 16.10.2023 r., w Banku Spółdzielczym Reszel, Filia Srokowo: 13 8851 1021 2003 0002 9274 0005 – tak aby w w/w terminie wpłynęło na wyżej podane konto. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Przetarg odbędzie się dnia 19.10.2023 r. o godz. 9-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel: 0 89-754 45 24. Wywieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectw w dniu 14.09.2023 r. Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Srokowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oracz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 07:45:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Daćko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 07:45:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Daćko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 07:45:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)