ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:07:22 Upublicznienie elementu informacja Treść decyzji Wójta Gminy Srokowo RGT.6220.3.2022 z dnia 24.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Solanka, gm. Srokowo na działce nr 1/3, obręb 19 Solanka
(widoczna od 2022-05-24 00:00:00)
Mariusz Daćko
11:05:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Srokowo RGT.6220.3.2022 z dnia 24.05.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Solanka, gm. Srokowo na działce nr 1/3, obręb 19 Solanka
(widoczna od 2022-05-24 00:00:00)
Mariusz Daćko
10:34:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 54/2022 Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2022-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:11:41 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr RIO.VIII-0120-243/22 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Srokowo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2021 rok
(widoczna od 2022-05-19 00:00:00)
Mariusz Daćko
10:17:04 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 50/2022 Mariusz Daćko
10:16:48 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 50/2022 Mariusz Daćko
10:12:39 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 47/2022 Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2022-05-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:42:01 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
(widoczna od 2022-05-17 00:00:00)
Mariusz Daćko
09:45:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 53/2022 Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2022-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:33:04 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Srokowo z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” obejmującego dziewczynki urodzone w latach 2008-2009, zamieszkałe na terenie Gminy Srokowo , oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
(widoczna od 2022-05-12 00:00:00)
Mariusz Daćko

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony