ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:30:00 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 25/2023 Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2023-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RGT.6733.1.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
(widoczna od 2023-02-14 00:00:00)
Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2023-02-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:33:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 17/2023 Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2023-02-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:16:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie BI.ZUZ.4.4210.204.2022.UK o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
(widoczna od 2023-02-07 00:00:00)
Mariusz Daćko
12:14:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego WIN-II.7820.1.15.2022 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 02/23 z 03.02.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Nowa Różanka-Solanka w zakresie budowy ścieżki rowerowej, z podziałem na zadania
(widoczna od 2023-02-07 00:00:00)
Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2023-02-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:55:35 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Wynik naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Srokowo Mariusz Daćko
10:55:28 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Srokowo Mariusz Daćko
08:25:26 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny LV/307/2023 Mariusz Daćko
08:25:26 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny LV/306/2023 Mariusz Daćko
08:25:26 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny LV/309/2023 Mariusz Daćko

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony