ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:32:11 Upublicznienie elementu informacja Raporty przeprowadzonego głosowania podczas XLVI sesji Rady Gminy Srokowo
(widoczna od 2022-05-31 00:00:00)
Mariusz Daćko
09:28:36 Upublicznienie elementu informacja Raporty przeprowadzonego głosowania podczas XLV sesji Rady Gminy Srokowo
(widoczna od 2022-05-31 00:00:00)
Mariusz Daćko
09:26:04 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr 45/2022 z obrad XLV sesji Rady Gminy Srokowo, która odbyła się w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie w dniu 28 kwietnia 2022 r.
(widoczna od 2022-05-31 00:00:00)
Mariusz Daćko
08:50:46 Upublicznienie elementu informacja Treść decyzji Wójta Gminy Srokowo RGT.6220.4.2022 z dnia 31.05.2022 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Srokowo, gm. Srokowo dz. 843/1 obręb 20 Srokowo
(widoczna od 2022-05-31 00:00:00)
Mariusz Daćko
08:49:25 Edycja elementu informacja Treść decyzji Wójta Gminy Srokowo RGT.6220.3.2022 z dnia 24.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Solanka, gm. Srokowo na działce nr 1/3, obręb 19 Solanka
(widoczna od 2022-05-24 00:00:00)
Mariusz Daćko
08:43:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Srokowo RGT.6220.4.2022 z dnia 31.05.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Srokowo, gm. Srokowo dz. 843/1 obręb 20 Srokowo
(widoczna od 2022-05-31 00:00:00)
Mariusz Daćko
07:15:37 Edycja elementu informacja Transmisja i nagrania Sesji Rady Gminy Srokowo - VIII kadencja 2018-2023
(widoczna od 2020-02-10 00:00:00)
Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2022-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie BI.ZUZ.4.4210.56.2022.PP o zakończeniu prowadzonego postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
(widoczna od 2022-05-30 00:00:00)
Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2022-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:11:17 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób fizycznych, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
(widoczna od 2022-05-27 00:00:00)
Mariusz Daćko
12:10:11 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej
(widoczna od 2022-05-27 00:00:00)
Mariusz Daćko

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony