ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:07:32 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej
(widoczna od 2022-05-27 00:00:00)
Mariusz Daćko
12:06:11 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(widoczna od 2022-05-27 00:00:00)
Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2022-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:02:36 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr 42/2022 z obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Srokowo, która odbyła się w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie w dniu 15 marca 2022 r.
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00)
Mariusz Daćko
09:01:03 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr 41/2022 z obrad XLI sesji Rady Gminy Srokowo, która odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie w dniu 28 stycznia 2022 r.
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00)
Mariusz Daćko
08:59:36 Upublicznienie elementu informacja Lista głosowania imiennego radnych podczas XLIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Srokowo w dniu 12 kwietnia 2022 r.
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00)
Mariusz Daćko
08:58:14 Upublicznienie elementu informacja Lista głosowania imiennego radnych podczas XLIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Srokowo w dniu 30 marca 2022 r.
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00)
Mariusz Daćko
08:56:49 Edycja elementu informacja Lista głosowania imiennego radnych podczas XL sesji VIII kadencji Rady Gminy Srokowo w dniu 29 grudnia 2021 r.
(widoczna od 2022-01-03 00:00:00)
Mariusz Daćko

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:07:22 Upublicznienie elementu informacja Treść decyzji Wójta Gminy Srokowo RGT.6220.3.2022 z dnia 24.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Solanka, gm. Srokowo na działce nr 1/3, obręb 19 Solanka
(widoczna od 2022-05-24 00:00:00)
Mariusz Daćko
11:05:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Srokowo RGT.6220.3.2022 z dnia 24.05.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Solanka, gm. Srokowo na działce nr 1/3, obręb 19 Solanka
(widoczna od 2022-05-24 00:00:00)
Mariusz Daćko
10:34:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 54/2022 Mariusz Daćko

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony