ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 4578
Gminny Portal Mieszkańca 0
Serwis informacyjno-usługowy dla obywatela 0
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy 0
Procedury załatwiania spraw 39068
Rada Gminy 18160
Skład Rady Gminy 8374
Plan Pracy Rady Gminy Srokowo 15830
Komisje 7998
Plan Pracy Komisji 1777
Protokoły z sesji 66701
VII kadencja 12529
VI Kadencja 36444
Interpelacje i zapytania 788
Transmisje online i nagrania z obrad 3307
Gminna Rada Seniorów 901
Interpelacje 4156
Organy Gminy 8237
Rada Gminy 1400
Wójt 2
Sołectwa i Sołtysi 21468
Skład Rad Sołeckich 6063
Urząd Gminy 19898
Wykaz telefonów 7583
Wójt 7621
Skarbnik 5705
Sekretarz 4492
Statut Gminy 4344
Struktura organizacyjna, regulaminy 5411
Regulamin Organizacyjny Urzędu 4387
Regulamin Pracy Urzędu 3520
Tablica ogłoszeń 8919
Ogłoszenia 28516
Obwieszczenia 74912
Zawiadomienia 10934
Akty prawne 812686
Zamówienia publiczne - archiwalne 64860
Zamówienia publiczne do 30000 euro 575
Archiwum 2921
Gospodarka nieruchomościami 13159
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Srokowo w latach 2009-2013 3684
Wykaz nieruchomości 89874
Przetargi 187278
Przetargi - archiwalne 31282
Podatki 9426
Podatki - uchwały 8032
Druki do pobrania 13670
Pomoc publiczna 1632
Organizacje pozarządowe 39321
Komunikaty 12461
Wykaz organizacji pozarządowych 3329
Konkurs ofert 84668
Konsultacje społeczne 20297
Jednostki organizacyjne 9392
Urząd Gminy Srokowo 6968
Centrum Usług Społecznych w Srokowie 8518
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4369
Gminny Ośrodek Kultury 3630
Szkoła Podstawowa w Srokowie 3456
Ochrona środowiska 8832
Gospodarka odpadami komunalnymi 3057
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1495
Decyzje środowiskowe 32873
Plan gospodarki odpadami na terenie Gminy Srokowo 1641
Program ochrony środowiska 2775
Azbest 6720
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo 3345
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 2624
Rejestr Informacji o Środowisku 751
Ochrona zdrowia 85494
Budżet, sprawozdania 9060
Sprawozdania kwartalne 5232
Sprawozdania z wykonania 4599
Opinie RIO dotyczące budżetu 5245
Dług publiczny 412
Kontrole 7776
Roczny plan kontroli zarządczej 7315
Roczny harmonogram kontroli 2114
Protokoły z kontroli 10461
Informacje o realizacji planu kontroli zarządczej 6351
Strategie, raporty, opracowania, programy współpracy 29845
Oświadczenia majątkowe 121893
Oświadczenia majątkowe - archiwalne 9376
Oświadczenia majątkowe złożone w czerwcu 2015 2143
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2015 6252
Oświadczenia majątkowe - złożone w grudniu 2014 2064
Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec VI kadencji 2697
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2014 3048
Rejestr Korzyści 5714
Księga rejestrowa instytucji kultury 1331
Plany polowań 2133
Informacje nieudostępniane 3131
Działalność lobbingowa 0
Wybory, referenda 27194
Ochrona Danych Osobowych 3434
Nieodpłatna pomoc prawna 876
Narodowy Spis Powszechny 2021 1051
Petycje 1406
Dostępność 1773

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 29
Wyszukiwarka 1
Statystyka 2979
Strona Gminy 5
Instrukcja korzystania z BIP 4917
Rejestr zmian 514155
Pliki do pobrania 5313
Redakcja Biuletunu 2737
Mapa serwisu 3489
Powiaty i gminy 2642
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 88793
Zamówienia publiczne 92477
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3745
Informacje o naborze 138535
Regulamin naboru 741
Wzór oświadczenia - klauzula informacyjna 1030
« powrót do poprzedniej strony