ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 5050
Gminny Portal Mieszkańca 0
Serwis informacyjno-usługowy dla obywatela 0
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy 0
Procedury załatwiania spraw 40409
Rada Gminy 19235
Skład Rady Gminy 9153
Plan Pracy Rady Gminy Srokowo 17967
Komisje 8773
Plan Pracy Komisji 2565
Protokoły z sesji 76085
VII kadencja 19101
VI Kadencja 42794
Interpelacje i zapytania 1010
Transmisje online i nagrania z obrad 4467
Gminna Rada Seniorów 1359
Interpelacje 6163
Organy Gminy 8747
Rada Gminy 1424
Wójt 2
Sołectwa i Sołtysi 22809
Skład Rad Sołeckich 6705
Urząd Gminy 21468
Wykaz telefonów 8172
Wójt 8295
Skarbnik 6178
Sekretarz 4901
Statut Gminy 4715
Struktura organizacyjna, regulaminy 5853
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5170
Regulamin Pracy Urzędu 3908
Tablica ogłoszeń 10111
Ogłoszenia 32874
Obwieszczenia 99100
Zawiadomienia 12828
Akty prawne 980622
Zamówienia publiczne - archiwalne 72701
Zamówienia publiczne do 30000 euro 893
Archiwum 4709
Gospodarka nieruchomościami 13793
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Srokowo w latach 2009-2013 3936
Wykaz nieruchomości 101071
Przetargi 201193
Przetargi - archiwalne 39226
Podatki 10042
Podatki - uchwały 8826
Druki do pobrania 15891
Pomoc publiczna 2705
Organizacje pozarządowe 39698
Komunikaty 14205
Wykaz organizacji pozarządowych 3702
Konkurs ofert 94197
Konsultacje społeczne 26030
Jednostki organizacyjne 10101
Urząd Gminy Srokowo 7346
Centrum Usług Społecznych w Srokowie 9165
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4733
Gminny Ośrodek Kultury 3879
Szkoła Podstawowa w Srokowie 3882
Ochrona środowiska 9403
Gospodarka odpadami komunalnymi 3492
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1593
Decyzje środowiskowe 36676
Plan gospodarki odpadami na terenie Gminy Srokowo 1818
Program ochrony środowiska 3023
Azbest 7810
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo 3732
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 2938
Rejestr Informacji o Środowisku 826
Ochrona zdrowia 89584
Budżet, sprawozdania 9749
Sprawozdania kwartalne 5880
Sprawozdania z wykonania 5357
Opinie RIO dotyczące budżetu 6223
Dług publiczny 607
Kontrole 8074
Roczny plan kontroli zarządczej 8326
Roczny harmonogram kontroli 2449
Protokoły z kontroli 12350
Informacje o realizacji planu kontroli zarządczej 7675
Strategie, raporty, opracowania, programy współpracy 33394
Oświadczenia majątkowe 152435
Oświadczenia majątkowe - archiwalne 10020
Oświadczenia majątkowe złożone w czerwcu 2015 2371
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2015 7073
Oświadczenia majątkowe - złożone w grudniu 2014 2261
Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec VI kadencji 3024
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2014 3355
Rejestr Korzyści 6076
Księga rejestrowa instytucji kultury 1897
Plany polowań 3167
Informacje nieudostępniane 3252
Działalność lobbingowa 0
Wybory, referenda 38602
Ochrona Danych Osobowych 4264
Nieodpłatna pomoc prawna 1216
Narodowy Spis Powszechny 2021 1502
Petycje 2063
Dostępność 2716

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 29
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3105
Strona Gminy 5
Instrukcja korzystania z BIP 5293
Rejestr zmian 591764
Pliki do pobrania 5592
Redakcja Biuletunu 2859
Mapa serwisu 4272
Powiaty i gminy 2721
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 89067
Zamówienia publiczne 96720
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5389
Informacje o naborze 143147
Regulamin naboru 981
Wzór oświadczenia - klauzula informacyjna 1251
« powrót do poprzedniej strony