ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 4049
Gminny Portal Mieszkańca 0
Serwis informacyjno-usługowy dla obywatela 0
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy 0
Procedury załatwiania spraw 38148
Rada Gminy 16850
Skład Rady Gminy 7364
Plan Pracy Rady Gminy Srokowo 13502
Komisje 6973
Plan Pracy Komisji 818
Protokoły z sesji 56345
VII kadencja 5323
VI Kadencja 29230
Interpelacje i zapytania 498
Transmisje online i nagrania z obrad 2222
Gminna Rada Seniorów 465
Interpelacje 2072
Organy Gminy 7693
Rada Gminy 1374
Wójt 2
Sołectwa i Sołtysi 19567
Skład Rad Sołeckich 5218
Urząd Gminy 18217
Wykaz telefonów 7144
Wójt 6830
Skarbnik 5137
Sekretarz 4000
Statut Gminy 3824
Struktura organizacyjna, regulaminy 4965
Regulamin Organizacyjny Urzędu 3600
Regulamin Pracy Urzędu 2982
Tablica ogłoszeń 7830
Ogłoszenia 24538
Obwieszczenia 50212
Zawiadomienia 8849
Akty prawne 657599
Zamówienia publiczne - archiwalne 57420
Zamówienia publiczne do 30000 euro 241
Archiwum 1074
Gospodarka nieruchomościami 12521
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Srokowo w latach 2009-2013 3432
Wykaz nieruchomości 78044
Przetargi 172398
Przetargi - archiwalne 23203
Podatki 8889
Podatki - uchwały 7042
Druki do pobrania 10894
Pomoc publiczna 430
Organizacje pozarządowe 38933
Komunikaty 10538
Wykaz organizacji pozarządowych 2866
Konkurs ofert 73321
Konsultacje społeczne 14540
Jednostki organizacyjne 8488
Urząd Gminy Srokowo 6503
Centrum Usług Społecznych w Srokowie 7761
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4031
Gminny Ośrodek Kultury 3333
Szkoła Podstawowa w Srokowie 2982
Ochrona środowiska 8205
Gospodarka odpadami komunalnymi 2683
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1391
Decyzje środowiskowe 28269
Plan gospodarki odpadami na terenie Gminy Srokowo 1452
Program ochrony środowiska 2499
Azbest 5201
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo 2905
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 2310
Rejestr Informacji o Środowisku 668
Ochrona zdrowia 80854
Budżet, sprawozdania 8228
Sprawozdania kwartalne 4404
Sprawozdania z wykonania 3637
Opinie RIO dotyczące budżetu 4408
Dług publiczny 211
Kontrole 7481
Roczny plan kontroli zarządczej 6306
Roczny harmonogram kontroli 1816
Protokoły z kontroli 8411
Informacje o realizacji planu kontroli zarządczej 5078
Strategie, raporty, opracowania, programy współpracy 26272
Oświadczenia majątkowe 89219
Oświadczenia majątkowe - archiwalne 8577
Oświadczenia majątkowe złożone w czerwcu 2015 1908
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2015 5166
Oświadczenia majątkowe - złożone w grudniu 2014 1844
Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec VI kadencji 2334
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2014 2723
Rejestr Korzyści 5276
Księga rejestrowa instytucji kultury 687
Plany polowań 1264
Informacje nieudostępniane 3019
Działalność lobbingowa 0
Wybory, referenda 13918
Ochrona Danych Osobowych 2499
Nieodpłatna pomoc prawna 547
Narodowy Spis Powszechny 2021 535
Petycje 651
Dostępność 843

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 29
Wyszukiwarka 1
Statystyka 2857
Strona Gminy 5
Instrukcja korzystania z BIP 4481
Rejestr zmian 444205
Pliki do pobrania 5021
Redakcja Biuletunu 2624
Mapa serwisu 2816
Powiaty i gminy 2505
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 88494
Zamówienia publiczne 88954
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2173
Informacje o naborze 134125
Regulamin naboru 539
Wzór oświadczenia - klauzula informacyjna 818
« powrót do poprzedniej strony