ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 6078
Gminny Portal Mieszkańca 0
Serwis informacyjno-usługowy dla obywatela 0
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy 0
Procedury załatwiania spraw 46115
Rada Gminy 21544
Skład Rady Gminy 10805
Plan Pracy Rady Gminy Srokowo 23130
Komisje 10318
Plan Pracy Komisji 4676
Protokoły z sesji 95341
VII kadencja 33673
VI Kadencja 55840
Interpelacje i zapytania 1470
Transmisje online i nagrania z obrad 8083
Gminna Rada Seniorów 2463
Interpelacje 10493
Organy Gminy 9933
Rada Gminy 1463
Wójt 2
Sołectwa i Sołtysi 26123
Skład Rad Sołeckich 8299
Urząd Gminy 24852
Wykaz telefonów 9941
Wójt 9731
Skarbnik 7144
Sekretarz 5825
Statut Gminy 5646
Struktura organizacyjna, regulaminy 6839
Regulamin Organizacyjny Urzędu 6517
Regulamin Pracy Urzędu 4733
Tablica ogłoszeń 12753
Ogłoszenia 42218
Obwieszczenia 155630
Zawiadomienia 16745
Akty prawne 1344425
Zamówienia publiczne - archiwalne 87607
Zamówienia publiczne do 30000 euro 1874
Archiwum 8373
Gospodarka nieruchomościami 15092
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Srokowo w latach 2009-2013 4402
Wykaz nieruchomości 126335
Przetargi 230765
Przetargi - archiwalne 57308
Podatki 11362
Podatki - uchwały 10491
Druki do pobrania 20098
Pomoc publiczna 5101
Organizacje pozarządowe 40521
Komunikaty 18273
Wykaz organizacji pozarządowych 4641
Konkurs ofert 111356
Konsultacje społeczne 38784
Jednostki organizacyjne 11780
Centrum Usług Społecznych w Srokowie 10599
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 5565
Gminny Ośrodek Kultury 4443
Szkoła Podstawowa w Srokowie 5196
Ochrona środowiska 10608
Gospodarka odpadami komunalnymi 4286
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1778
Decyzje środowiskowe 44762
Plan gospodarki odpadami na terenie Gminy Srokowo 2091
Program ochrony środowiska 3471
Azbest 10228
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo 4506
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 3556
Rejestr Informacji o Środowisku 1034
Ochrona zdrowia 97086
Budżet, sprawozdania 11665
Sprawozdania kwartalne 7373
Sprawozdania z wykonania 7177
Opinie RIO dotyczące budżetu 9338
Dług publiczny 1045
Kontrole 8652
Roczny plan kontroli zarządczej 11422
Roczny harmonogram kontroli 3226
Protokoły z kontroli 16507
Informacje o realizacji planu kontroli zarządczej 11251
Strategie, raporty, opracowania, programy współpracy 41496
Oświadczenia majątkowe 218638
Oświadczenia majątkowe - archiwalne 11581
Oświadczenia majątkowe złożone w czerwcu 2015 2827
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2015 9708
Oświadczenia majątkowe - złożone w grudniu 2014 2707
Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec VI kadencji 3653
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2014 3976
Rejestr Korzyści 6942
Księga rejestrowa instytucji kultury 3123
Plany polowań 5583
Informacje nieudostępniane 3539
Działalność lobbingowa 0
Wybory, referenda 64916
Ochrona Danych Osobowych 6172
Nieodpłatna pomoc prawna 1895
Narodowy Spis Powszechny 2021 2304
Petycje 3468
Wynajem sal i świetlic 1053
Dostępność 4554

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 29
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3381
Strona Gminy 5
Instrukcja korzystania z BIP 6130
Rejestr zmian 871905
Pliki do pobrania 6270
Redakcja Biuletunu 3128
Mapa serwisu 6174
Powiaty i gminy 2842
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 89839
Zamówienia publiczne 107869
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9530
Zamówienia poniżej 130000 zł 3101
Zamówienia przeprowadzane przez pełnomocnika zamawiającego 77
Informacje o naborze 155481
Regulamin naboru 1431
Wzór oświadczenia - klauzula informacyjna 1718
« powrót do poprzedniej strony