ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 5509
Gminny Portal Mieszkańca 0
Serwis informacyjno-usługowy dla obywatela 0
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy 0
Procedury załatwiania spraw 42204
Rada Gminy 20184
Skład Rady Gminy 9703
Plan Pracy Rady Gminy Srokowo 19395
Komisje 9335
Plan Pracy Komisji 3336
Protokoły z sesji 83556
VII kadencja 24734
VI Kadencja 47608
Interpelacje i zapytania 1183
Transmisje online i nagrania z obrad 5767
Gminna Rada Seniorów 1742
Interpelacje 8096
Organy Gminy 9310
Rada Gminy 1449
Wójt 2
Sołectwa i Sołtysi 23978
Skład Rad Sołeckich 7218
Urząd Gminy 22901
Wykaz telefonów 8840
Wójt 8930
Skarbnik 6514
Sekretarz 5307
Statut Gminy 5087
Struktura organizacyjna, regulaminy 6301
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5742
Regulamin Pracy Urzędu 4250
Tablica ogłoszeń 11264
Ogłoszenia 36248
Obwieszczenia 120869
Zawiadomienia 14162
Akty prawne 1123650
Zamówienia publiczne - archiwalne 78775
Zamówienia publiczne do 30000 euro 1510
Archiwum 6120
Gospodarka nieruchomościami 14392
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Srokowo w latach 2009-2013 4152
Wykaz nieruchomości 109593
Przetargi 213049
Przetargi - archiwalne 46255
Podatki 10660
Podatki - uchwały 9529
Druki do pobrania 17713
Pomoc publiczna 3617
Organizacje pozarządowe 40068
Komunikaty 15625
Wykaz organizacji pozarządowych 4035
Konkurs ofert 100082
Konsultacje społeczne 30536
Jednostki organizacyjne 10810
Centrum Usług Społecznych w Srokowie 9628
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 5031
Gminny Ośrodek Kultury 4124
Szkoła Podstawowa w Srokowie 4297
Ochrona środowiska 9916
Gospodarka odpadami komunalnymi 3878
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1673
Decyzje środowiskowe 39316
Plan gospodarki odpadami na terenie Gminy Srokowo 1924
Program ochrony środowiska 3231
Azbest 8660
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo 3994
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 3203
Rejestr Informacji o Środowisku 910
Ochrona zdrowia 92855
Budżet, sprawozdania 10614
Sprawozdania kwartalne 6446
Sprawozdania z wykonania 5927
Opinie RIO dotyczące budżetu 7041
Dług publiczny 801
Kontrole 8330
Roczny plan kontroli zarządczej 9311
Roczny harmonogram kontroli 2778
Protokoły z kontroli 13689
Informacje o realizacji planu kontroli zarządczej 9041
Strategie, raporty, opracowania, programy współpracy 36846
Oświadczenia majątkowe 182646
Oświadczenia majątkowe - archiwalne 10689
Oświadczenia majątkowe złożone w czerwcu 2015 2559
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2015 8123
Oświadczenia majątkowe - złożone w grudniu 2014 2461
Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec VI kadencji 3296
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2014 3572
Rejestr Korzyści 6458
Księga rejestrowa instytucji kultury 2369
Plany polowań 4068
Informacje nieudostępniane 3362
Działalność lobbingowa 0
Wybory, referenda 45717
Ochrona Danych Osobowych 5014
Nieodpłatna pomoc prawna 1485
Narodowy Spis Powszechny 2021 1833
Petycje 2615
Wynajem sal i świetlic 281
Dostępność 3462

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 29
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3236
Strona Gminy 5
Instrukcja korzystania z BIP 5653
Rejestr zmian 685377
Pliki do pobrania 5909
Redakcja Biuletunu 2975
Mapa serwisu 5052
Powiaty i gminy 2756
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 89413
Zamówienia publiczne 101791
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6800
Zamówienia poniżej 130 000 zł 1058
Informacje o naborze 147920
Regulamin naboru 1166
Wzór oświadczenia - klauzula informacyjna 1458
« powrót do poprzedniej strony