ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 4224
Gminny Portal Mieszkańca 0
Serwis informacyjno-usługowy dla obywatela 0
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy 0
Procedury załatwiania spraw 38483
Rada Gminy 17251
Skład Rady Gminy 7655
Plan Pracy Rady Gminy Srokowo 14212
Komisje 7281
Plan Pracy Komisji 1098
Protokoły z sesji 59826
VII kadencja 7671
VI Kadencja 31704
Interpelacje i zapytania 598
Transmisje online i nagrania z obrad 2592
Gminna Rada Seniorów 601
Interpelacje 2725
Organy Gminy 7845
Rada Gminy 1380
Wójt 2
Sołectwa i Sołtysi 20145
Skład Rad Sołeckich 5497
Urząd Gminy 18731
Wykaz telefonów 7258
Wójt 7047
Skarbnik 5313
Sekretarz 4151
Statut Gminy 3993
Struktura organizacyjna, regulaminy 5086
Regulamin Organizacyjny Urzędu 3813
Regulamin Pracy Urzędu 3162
Tablica ogłoszeń 8102
Ogłoszenia 25743
Obwieszczenia 57717
Zawiadomienia 9413
Akty prawne 697394
Zamówienia publiczne - archiwalne 59452
Zamówienia publiczne do 30000 euro 331
Archiwum 1575
Gospodarka nieruchomościami 12684
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Srokowo w latach 2009-2013 3515
Wykaz nieruchomości 81558
Przetargi 175818
Przetargi - archiwalne 25736
Podatki 9020
Podatki - uchwały 7401
Druki do pobrania 11835
Pomoc publiczna 828
Organizacje pozarządowe 39053
Komunikaty 11137
Wykaz organizacji pozarządowych 2993
Konkurs ofert 76935
Konsultacje społeczne 16343
Jednostki organizacyjne 8771
Urząd Gminy Srokowo 6652
Centrum Usług Społecznych w Srokowie 7995
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4119
Gminny Ośrodek Kultury 3425
Szkoła Podstawowa w Srokowie 3114
Ochrona środowiska 8430
Gospodarka odpadami komunalnymi 2793
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1422
Decyzje środowiskowe 29736
Plan gospodarki odpadami na terenie Gminy Srokowo 1531
Program ochrony środowiska 2590
Azbest 5688
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo 3030
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 2400
Rejestr Informacji o Środowisku 696
Ochrona zdrowia 82275
Budżet, sprawozdania 8499
Sprawozdania kwartalne 4680
Sprawozdania z wykonania 3862
Opinie RIO dotyczące budżetu 4535
Dług publiczny 277
Kontrole 7560
Roczny plan kontroli zarządczej 6581
Roczny harmonogram kontroli 1890
Protokoły z kontroli 9054
Informacje o realizacji planu kontroli zarządczej 5375
Strategie, raporty, opracowania, programy współpracy 27217
Oświadczenia majątkowe 99664
Oświadczenia majątkowe - archiwalne 8827
Oświadczenia majątkowe złożone w czerwcu 2015 1984
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2015 5544
Oświadczenia majątkowe - złożone w grudniu 2014 1907
Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec VI kadencji 2447
Oświadczenia majątkowe - złożone w kwietniu 2014 2827
Rejestr Korzyści 5411
Księga rejestrowa instytucji kultury 855
Plany polowań 1498
Informacje nieudostępniane 3051
Działalność lobbingowa 0
Wybory, referenda 17340
Ochrona Danych Osobowych 2755
Nieodpłatna pomoc prawna 646
Narodowy Spis Powszechny 2021 677
Petycje 869
Dostępność 1099

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 29
Wyszukiwarka 1
Statystyka 2888
Strona Gminy 5
Instrukcja korzystania z BIP 4595
Rejestr zmian 459757
Pliki do pobrania 5097
Redakcja Biuletunu 2656
Mapa serwisu 2961
Powiaty i gminy 2546
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 88592
Zamówienia publiczne 89653
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2551
Informacje o naborze 135346
Regulamin naboru 593
Wzór oświadczenia - klauzula informacyjna 875