ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-01-11
Termin składania dokumentów
2021-01-25 15:00:00
Stanowisko
urzędnicze ds. promocji i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Srokowo
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Srokowo